11:51 ICT Thứ năm, 24/04/2014
TRƯỜNG HỌC THN THIỆN HỌC SINH TCH CỰC

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 73

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4410

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 33352

Quảng cáo trái

Liên đoàn lao động
Bo ngoai giao
Liên đoàn lao động

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức Giáo dục

Quang cao giua trang

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non và phổ thông năm học 2013-2014

Thứ năm - 11/07/2013 15:17
Thực hiện Kế hoạch số 581/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014. Phòng GDĐT ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2013-2014 trong toàn huyện như sau:

          I.MỤC ĐÍCH

          - Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.

          - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

          - Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các bậc học luôn luôn đạt chuẩn quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:

Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sởthực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:

a) Giáo dục mầm non

- Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non cho lớp mẫu giáo ghép; tự làm các đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương; sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; Một số vấn đề về dinh dưỡng học đường trong trường mầm non hiện nay. Biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường mầm non.

          - Công tác quản lý tài chính trong trường mầm non; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đánh giá việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong trường mầm non.

+ Lựa chọn và cử cán bộ giáo viên cốt cán đi dự tập huấn tại trung ương về chuyên môn trong Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non (SRPP)” về làm báo cáo viên cấp tỉnh.

- Cử cử cán bộ giáo viên cốt cán đi tập huấn tại tỉnh: về các nội dung bồi dưỡng bao gồm 9 mô-đun, trong đó có 4 mô đun dành cho cán bộ quản lý và 5 mô đun dành cho giáo viên mầm non, cụ thể như sau:

  - Mở các lớp tập huấn tại huyện: Giới thiệu các nội dung bồi dưỡng bao gồm 9 mô-đun, trong đó có 4 mô đun dành cho cán bộ quản lý và 5 mô đun dành cho giáo viên mầm non, cụ thể như sau:

          + Giáo dục “Lấy trẻ em làm trung tâm”, áp dụng thực hành trong các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm-xã hội;

          + Huy động các bậc phụ huynh và cộng đồng tham gia phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ;

          + Các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn;

          + Cung cấp bữa ăn trưa và cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ.

- Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b) Giáo dục phổ thông:

* Giáo dục Tiểu học:

- Tập huấn kỹ năng luyện chữ viết cho giáo viên tiểu học; về tiết kiệm năng lượng cho CBQL, GV tiểu học; cốt cán cấp huyện về dạy học lớp 4 theo mô hình VNEN; về trợ giảng tiếng dân tộc thiểu số thuộc Chương trình SEQAP; tập huấn giáo viên dạy tiếng Việt lớp 1 Chương trình Công nghệ GD; dạy các lớp 2, 3,4 VNEN.

- Tiếp tục bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình, sách giáo khoa mới, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ. (Thiết kế một bài dạy theo hướng đổi mới; Ra đề kiểm tra cuối học kỳ các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch Sử…)

- Bồi dưỡng việc dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học, công tác tự đánh giá. Sử dụng tài liệu địa phương tỉnh Sơn La đối với các môn Đạo đức lớp 1, 4,5; Lịch sử, Địa lý lớp 4, 5; Âm nhạc lớp 1,4,5; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy - học (Cách soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng giáo án, bài giảng điện tử), sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học…; dạy học Tiếng Anh (Chương trình 2 tiết/tuần và chương trình thí điểm 4 tiết/tuần)

+ Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai các văn bản hướng dẫn về dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật…

* Giáo dục Trung học cơ sở:

- Tổ chức tập huấn tập trung cho giáo viên cốt cán của các trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, trường phổ thông dân tộc Bán trú THCS các nội dung được tiếp thu tại các đợt tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức và triển khai tập huấn đại trà tại các đơn vị cho toàn thể các giáo viên, tập trung vào các nội dung sau:

+ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học cho cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

+ Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh cấp học.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị về việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị.

2. Khối kiến thức tự chọn (đây là Nội dung bồi dưỡng 3)

- Giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân, đảm bảo đạt 60 tiết/năm học.

2.1. Giáo dục mầm non:

- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Giáo dục phổ thông:

* Giáo dục Tiểu học:

- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Giáo dục THCS:

- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời lượng bồi dưỡng

Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.

4. Tài liệu bồi dưỡng

- Tài liệu BDTX được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo các quy định của Chương trình BDTX, hình thức BDTX quy định tại Điều 5 Quy chế BDTX (quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 về BDTX).

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục tài liệu. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục sẽ có hướng dẫn để các đơn vị thực hiện nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 3.

- Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với các dự án tổ chức biên soạn, lựa chọn, cung ứng tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2.

- Phòng giáo dục và Đào tạo và các trường tự chủ tài chính tổ chức mua đủ tài liệu BDTX cho giáo viên (nhà xuất bản giáo dục cung ứng tài liệu).

- Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm và kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí hỗ trợ của các dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.(Kinh phí BDTX quy định tại Điều 7 của quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD-ĐT về BDTX)

III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) giảng dạy ở tất cả các cấp học trong phạm vi toàn huyện.

2. Miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 2 và nội dung 3 (theo chế Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện về thời gian đối với: Các giáo viên tiếng Anh tiểu học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; các giáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột’,  hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...); các giáo viên tham gia thí điểm xây dựng và dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường trung học (điều chỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh. (theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014)

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1.BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2.BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3.BDTX theo hình thức học tập từ xa. (qua mạng Website, diễn đàn)

          V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG

- Thực hiện đánh giá kết quả BDTX theo quy định của Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

VI. CÔNG TÁC PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1.1.Tổ Chuyên môn là đầu mối trong công tác BDTX giáo viên, chủ trì phối hợp với các bộ phận xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; phối hợp với bộ phận Tổ chức, Tài vụ kiểm tra các hoạt động BDTX giáo viên của ngành theo Quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD-ĐT về BDTX.

1.2.Chuyên môn Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và Giáo dục trung học cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cụ thể thực hiện Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên theo từng cấp học, bậc học.

- Tổ chức cho giáo viên cốt cán cấp tỉnh tham gia tiếp thu các nội dung bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp trường, cấp phòng giáo dục và đào tạo.

-Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch BDTX.

1.3.Tổ Tài vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngân sách, đảm bảo tài chính và kinh phí cho công tác BDTX giáo viên, cán bộ quản lý theo chế độ và phân cấp hiện hành; tham mưu với Ban Lãnh đạo Phòng trong việc phối hợp với các ngành liên quan phân bổ ngân sách, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện chế độ tài chính  phục vụ công tác BDTX giáo viên.

1.4.Tổ Tổng hợp chủ trì phối hợp với các Tổ Chuyên môn chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và các phương tiện cần thiết phục vụ các lớp bồi dưỡng tập trung do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

1.5.Các bộ phận khác của Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học sơ sở, Phổ thông cơ sở và Phổ thông dân tộc Bán trú THCS:

-Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng tổ chức Hội nghị triển khai và thực hiện Chương trình BDTX theo cấp học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tập trung vào những nội dung sau:

- Đối với giáo viên phải xây kế hoạch cá nhân:Mỗi giáo viên xây dựng một kế hoạch BDTX (Kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức BDTX) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt và có một sổ BDTX giáo viên thể hiện các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và nội dung bồi dưỡng 3.

- Đối với nhà trường phải xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường, cụ thể:

+ Kế hoạch BDTX nhà trường được xây dựng theo năm học, phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức BDTX.

+ Kế hoạch BDTX phải có thêm các nội dung về đánh giá kết quả BDTX, hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, phối hợp với các dự án (nếu có); cung ứng tài liệu; tổ chức thực hiện kế hoạch BDTX giáo viên.

* Lưu ý: Trong quá trình thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên những đơn vị trường gặp khó khăn trong công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phải có văn bản, tờ trình báo cáo kịp thời để Phòng GDĐT cử cán bộ hỗ trợ.

- Trên cơ sở kế hoạch BDTX của giáo viên, mỗi đơn vị trường học xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường.

3. Quy định chế độ nộp kế hoạch, báo cáo

 - Các đơn vị giáo dục trực thuộc gửi kế hoạch, báo cáo về Bộ phận chuyên môn các cấp học bản cứng và bản điện tử. Bản điện tử theo địa chỉ email:

+ Chuyên môn Mầm non: hoangoanhk8@gmail.com

+ Chuyên môn Tiểu học: nguyenmaipy@gmail.com

+ Chuyên môn THCS : duchaigdpy@gmail.com

- Nộp và gửi Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý và giáo viên của các đơn vị trực thuộc gửi về Bộ phận chuyên môn theo cấp học Phòng GDĐT trước ngày trước ngày 15/9/2013.

          - Hàng tháng báo cáo tiến trình và kết quả thực hiện cùng báo cáo hàng tháng bản cứng và điện tử về Bộ phận chuyên môn các cấp học (trước ngày mồng 5 hàng tháng) (gồm; nội dung đã triển khai, kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả trong tháng).

          - Cuối năm học các trường tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên năm học 2013-2014 và tổng hợp báo cáo gửi về Bộ phận chuyên môn các cấp học trước 20/5/2014. Bộ phận chuyên môn MN, TH, THCS - Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo chung kết quả BDTX đề nghị Trưởng phòng GDĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX và báo cáo Sở GDĐT theo quy định..

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013-2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học triển khai đến cán bộ, giáo viên thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Phòng ĐTBD-SGDĐT (B/c);

- Lãnh đạo PGDĐT;

- Chuyên môn MN, TH, THCS (07);

- Tổ Tổng hợp (KH-TC);

- Tổ Tài vụ;

- Các trường MN, TH, THCS, PTCS, PTDT Bán trú THCS (để thực hiện);

- Website Phòng GDĐT;

- Lưu VT.

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                         (Đã ký)

 

 

Cầm Văn Thạnh 

 

Tác giả bài viết: Phòng GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Truyền thống

Truyền thống Hiện tại chưa có tin - Giới thiệu về trường THCS Thị trấn Phù Yên - Lịch sử hình thành

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diên Website này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Ý kiến khác